Scid-jsc

Thông cáo báo chí Đai hội đồng cổ đông thường niên 2015

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
                                                                                            TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015
 
 
                                     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
                           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

      Nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015, ngày 25/04/2015, tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du – Phường Bến Thành – Quận 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của các cổ đông và khách mời.

      Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Thị trường bất động sản tuy được cải thiện nhưng sức mua của thị trường bán lẻ sụt giảm cộng với sự bùng nổ việc mua bán, sáp nhập công ty, sự cạnh tranh quyết liệt, gay gắt từ các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước càng làm cho thị trường bán lẻ nhiều thách thức hơn.Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, SCID không tiếp tục tham gia và đầu tư vào các Co.opmart mà chỉ tập trung đầu tư trung tâm thương mại, bất động sản phức hợp, làm dịch vụ tư vấn, phát triển mạng lưới và quản lý dự án cho Saigon Co.op. Từ đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của SCID trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
 
      Trước những khó khăn trên, với sự chỉ đạo kịp thời và quyết tâm của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, SCID đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mô hình Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ đã được triển khai, đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả cao so với mục tiêu đề ra. Trung tâm thương mại SC Vivo City – Quận 7 cũng đã mở cửa bán hàng thành công vào ngày 19/04/2015 và dự kiến chính thức khai trương trong Quý III/2015. Từ đó làm tiền đề để SCID tiếp tục chuẩn bị phương án kinh doanh cho các Trung tâm thương mại Sense City khác.
 
  Kết quả thực hiện trong năm 2014:
1.  Hoàn tất công tác chuyển nhượng vốn, tài sản và chuyển đổi chủ thể thuê mặt bằng các dự án từ SCID cho Saigon Co.op.
2. Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ và 6 Co.opmart.
3.  Chuẩn bị 6 dự án khả thi cho kế hoạch năm 2015.
4.  Tiếp tục triển khai 5 dự án TTTM phức hợp lớn trong đó gồm 2 dự án tại Quận 1, 1 dự án tại Quận 2 và 1 dự án tại Quận 7, 1 dự án tại Quận 3.
5.  Hoàn thiện Concept Trung tâm thương mại Sense City, đồng thời chuẩn bị phương án kinh doanh cho Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre, Cà Mau…
6.  Lợi nhuận sau thuế thực hiện 160,07 tỷ đồng, đạt 160,07% so với kế hoạch.
7.  Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 
  • Kế hoạch năm 2015:
1.  Khai trương Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre và SC Vivo City, đưa vào hoạt động 6 siêu thị Co.opmart và chuẩn bị tư vấn 6 – 8 dự án siêu thị Co.opmart cho năm 2016.
2.  Phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng.
3.  Tiếp tục công tác chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng bất động sản và tài sản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
4.  Tổ chức bộ máy chuyên nghiệp điều hành mô hình kinh doanh Trung tâm thương mại Sense City.
5.  Hoàn thành kế hoạch sửa chữa và thay đổi layout các Co.opmart.
6.  Mở cửa thử nghiệm TTTM SC Vivo City phục vụ khách hàng vào ngày 19/4/2015 và chính thức khai trương trong tháng 9/2015.
7.  Hoàn tất các thủ tục pháp lý và thông qua Hội đồng quản trị phương án đầu tư 4 dự án ở Quận 1, Quận 2 và Quận 3 tại địa bàn TP.HCM.   
 
       Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các nhóm giải pháp khả thi để triển khai thực hiện thành công kế hoạch năm 2015. Bên cạnh đó, HĐQT đã đề xuất mức chia cổ tức năm 2014 là 8%/vốn cổ phần và các tờ trình quan trọng khác đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.