Scid-jsc

Sài Gòn Co.op lập công ty đầu tư

Một công ty thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) vừa ra mắt với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) có vốn đăng ký 500 tỉ đồng, trong đó Sài Gòn Co.op chiếm 60% (300 tỉ), cán bộ nhân viên và các HTX thành viên chiếm 17,5% (85 tỉ), cổ đông khác chiếm 22,5% (115 tỉ).

SCID hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại... SCID sẽ được Sài Gòn Co.op nhượng quyền thương hiệu, chuyển giao công nghệ quản lý và kinh doanh bán lẻ theo mô hình chuỗi siêu thị Co.opMart

Sài Gòn Co.op hiện có 17 siêu thị mang thương hiệu Co.opMart tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Theo kế hoạch, đến năm 2015, Co.opMart sẽ đạt con số 100 siêu thị trên toàn quốc với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân toàn hệ thống đạt 62%/năm.