Scid-jsc

Thông tin bất thường

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

 

 

 

Xem thêm
 

Quyết định của Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư DA TTTM Cẩm Phả

Quyết định của Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư DA TTTM Cẩm Phả

 

 

 

Xem thêm
 

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng

 

 

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL