Scid-jsc

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn:
   Trở thành công ty Bất Động Sản thương mại hàng đầu Việt Nam
Sứ mệnh:
   Là cánh tay nối dài của Saigon Co.op, tập trung tìm kíếm mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống siêu thị Coopmart, đồng thời tạo giá trị tăng thêm cho cổ đông.