Scid-jsc

Thông tin bất thường

Xin gia hạn thời hạn công bố thông tin các BCTC năm 2018

V/v xin gia hạn thời hạn công bố thông tin các BCTC năm 2018

 

Xem thêm
 

Giải thể Công ty TNHH MTV TMDV Sài gòn Bà Rịa

Quyết định của HĐQT SCID V/v Giải thể Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn-Bà Rịa

 

Xem thêm
 

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL