Scid-jsc

Thông tin bất thường

Thông báo người được ủy quyền thực hiện CBTT

Thông báo người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Xem thêm
 

Chấp thuận gia hạn công bố thông tin các BCTC trong năm 2017

Chấp thuận gia hạn công bố thông tin các BCTC trong năm 2017

Xem thêm
 

Chấp thuận gia hạn công bố thông tin các BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Chấp thuận gia hạn công bố thông tin các BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL