Scid-jsc

Thông tin bất thường

Giải thể Công ty TNHH MTV TMDV Sài gòn Bà Rịa

Quyết định của HĐQT SCID V/v Giải thể Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn-Bà Rịa

 

Xem thêm
 

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

 

Xem thêm
 

Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm chức danh TGĐ và người đại diện theo PL của SCID

Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm chức danh TGĐ và người đại diện theo PL của SCID

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL