Scid-jsc

Thông tin bất thường

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

 

 

Xem thêm
 

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động; Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động; Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

 

 

Xem thêm
 

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần TM XNK Thủ Đức

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần TM XNK Thủ Đức

 

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL