Scid-jsc

Thông tin bất thường

Quyết định của HĐQT SCID về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty

 Quyết định của HĐQT SCID về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty

 

 

Xem thêm
 

Quyết định của HĐQT SCID về việc phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH SCID 23/9 ngừng kinh doanh, chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và giải thể Công ty

 Quyết định của HĐQT SCID về việc phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH SCID 23/9 ngừng kinh doanh, chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và giải thể Công ty

 

 

Xem thêm
 

Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

 Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

 

 

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL