Scid-jsc

Thông tin bất thường

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9

 

 

Xem thêm
 

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi người đại diện theo Pháp luật :Ngày 22/11/2018

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi người đại diện theo Pháp luật :Ngày 22/11/2018

 

 

Xem thêm
 

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

 

 

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL