Scid-jsc

Các quy định, thủ tục, VB pháp lý

Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

Xem thêm
 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

 Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

Xem thêm
 

Giấy ủy quyền nhận cổ tức

 Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL