Scid-jsc

Đầu tư bất động sản phức hợp

Công ty đang thực hiện công tác khảo sát, phân tích và lập phương án đầu tư các dự án bất động sản phức hợp có quy mô lớn tại TP.Hồ Chí Minh thông qua hình thức tự đầu tư hoặc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để đầu tư, mở ra một hướng phát triển mới hứa hẹn đem lại hiệu quả cao cho Công ty trong thời gian tới.