Scid-jsc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAIGON CO.OP (SCID) 2007

Ngày 28.6.2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sàigòn Co.op (SCID) đã chính thức được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình – TPHCM với sự tham dự của đại diện cho gần 4.000 cổ đông của Công ty.

Trong 1 năm qua, SCID đã và đang thực hiện khá tốt mục tiêu chiến lược là phấn đấu trở thành công ty phát triển địa ốc thương mại hàng đầu Việt Nam, cung cấp cơ sở hạ tầng độc quyền cho hệ thống Siêu thị Co.opMart và xây dựng giá trị gia tăng cho các Cổ đông. Đến ngày 28/5/2008, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước đã công nhận SCID là Công ty cổ phần đại chúng.

Trong năm 2008, SCID tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện pháp lý, chuẩn bị khởi công và hoàn thiện thêm 12 dự án TTTM – Siêu thị Co.opMart để đưa vào hoạt động.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007, bà Nguyễn Thị Tranh, Ủy viên HĐQT SCID – Tổng giám đốc SCID cam kết : “Năm 2008 là năm tài chính thứ 2 của SCID, mặc dù còn những khó khăn, nhiều thử thách phía trước từ thị trường bất ổn định, sự cạnh tranh gay gắt và phức tạp từ hoạt động kinh doanh địa ốc và bán lẻ nhưng với vai trò là đơn vị chủ lực, cánh tay nối dài của Saigon Co.op, toàn thể SCID sẽ thực hiện hết sức trách nhiệm những nhiệm vụ được giao phó, quyết tâm cố gắng ổn định và tăng tốc có kiểm soát các mặt hoạt động trong nhiệm vụ của Công ty nhằm đạt được những yêu cầu trong định hướng chiến lược đã đề ra.