Scid-jscĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Co.opMart. Đạt mục tiêu đến năm 2012 khai trương tối thiểu 8 siêu thị Coopmart...

Xem thêm

ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Với chức năng quản lý các tòa nhà và Trung tâm Thương mại , SCID thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một nhà quản lý chuyên nghiệp như...

Xem thêm

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư tài chính, góp phần vào quá trình tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và vốn cổ đông công ty...

Xem thêm